Ευχαριστίες

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον επιβλέποντά μας, Δρ. Μαρίνο Ιωαννίδη, για την ανεκτίμητη καθοδήγηση και ακλόνητη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης της πλατφόρμας Λάμπουσα. Η βαθιά του εμπειρία στον τομέα της Ψηφιακής Κληρονομιάς αποτελεί κρίσιμη δύναμη, καθοδηγώντας τις προσπάθειές μας και παρακινώντας μας να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευγνωμοσύνες στον ∆ήµο Λεµεσού, τον κ. Αντρέα Μασούρα, τον κ. Μιχάλη Μασούρα, τον κ. Μιχάλη Πάκκο, τον κ. Φρίξο Γαβριήλ, την κα. Κατερίνα Λουκαΐδου, τον κ. Κώστα Νικολάου, τον κ. Χριστόφορο Κασιουρή και ολόκληρη την ομάδα της Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. Η αφοσίωσή τους στη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία της πλατφόρμας Λάμπουσα ήταν καθοριστική στην επιτυχημένη υλοποίηση αυτού του έργου. Η αφοσίωσή τους και η εμπειρογνωμοσύνη τους συνέβαλαν σημαντικά στην υλοποίηση αυτής της πλατφόρμας. Επιπλέον, εκφράζουμε τις βαθιές μας ευχαριστίες προς τους γονείς και τους φίλους μας για τη σταθερή τους στήριξη και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια των ετών σπουδών μας. Η σταθερή ενθάρρυνσή τους και η ακλόνητη πίστη τους στις δυνατότητές μας ήταν συνεχής πηγή κινητήριας δύναμης, προωθώντας μας στην ακαδημαϊκή μας πορεία. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μαρτυρία μιας εποχοκαθοριστικής συνεργασίας, και είμαστε βαθύτατα τιμημένοι που είχαμε το προνόμιο να εργαστούμε δίπλα σε τόσο εκλεκτούς ανθρώπους και ιδρύματα. Χωρίς την αξιόλογη συνεισφορά τους, η υλοποίηση της πλατφόρμας Λάμπουσα δεν θα ήταν δυνατή.

Ειδική αναγνώριση αποδίδεται στα ακόλουθα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, τα οποία ήταν θεμελιώδη για την έμπνευση, τη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτής της πλατφόρμας.

Flag of Europe