ΛΑΜΠΟΥΣΑ

Μια τράτα με παράδοση

Λάμπουσα, ένα αγαπημένο καράβι στην Κύπρο. Για δεκαετίες συμβόλιζε την καρδιά της ναυτικής μας κληρονομιάς, παρέχοντας μέσα ζωής και χαράσσοντας το όνομά της στην ιστορία της αλιείας της Κύπρου

Ένας θησαυρός της Κυπριακής αλιείας