Πολιτιστική Κληρονομιά Λάμπουσας


Το έργο της ψηφιακής καταγραφής της Λάμπουσας είναι μια πρωτοβουλία που αφιερώνεται στην προστασία, ανακατασκευή, συντήρηση, διαφύλαξη του σκάφους και προβολή της ιστορίας της Λάμπουσας, μιας σημαντικής και μοναδικής αλιευτικής τράτας στη ναυτική ιστορία του ελληνικού χώρου. Αυτό το έργο, υπό την εποπτεία του Δήμου Λεμεσού και σε στενή συνεργασία με την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), επικεντρώνεται στις πραγματικές και ιστορικές πτυχές του πλοίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο και την επίδρασή του στην τοπική αλιευτική βιομηχανία και κοινότητα.

Η Λάμπουσα, ένα μακροχρόνιο αλιευτικό σκάφος στη Μεσόγειο, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αλιευτικές πρακτικές και την οικονομική ζωή της Κύπρου. Το έργο στοχεύει να πληροφορήσει και να εκπαιδεύσει τους επισκέπτες σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή του σκάφους, τις τεχνικές αλιείας που χρησιμοποιήθηκαν και πώς αυτές άλλαξαν σε περισσότερο από μισό αιώνα. Εξετάζει επίσης τις προόδους στη ναυτική τεχνολογία, τις πολιτικές μεταβολές στην τοπική και πανευρωπαϊκή αλιευτική βιομηχανία και πώς η Λάμπουσα και το πλήρωμά της προσαρμόστηκαν αναλόγως διαχρονικά.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να συνδέσει τη νεότερη γενιά με τη θαλάσσια κληρονομιά της, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της μνήμης τέτοιων ιστορικών πλοίων. Το έργο λειτουργεί ως πηγή γνώσης για το πώς η αλιεία εξελίχθηκε στην Κύπρο και στη Μεσόγειο, προσφέροντας εισαγωγή στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της βιομηχανίας.

Έτσι αυτή η εργασία αποτελεί έναν συνδυασμό ιστορικής διατήρησης και εκπαιδευτικής προσέγγισης, διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά αυτού του εμβληματικού αλιευτικού συνεχίζει να ενημερώνει και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές για το πλούσιο ναυτικό παρελθόν της Κύπρου και της Ελλάδας.